BİZDEN HABERLER
Geleceğiniz Acarlar Sigorta Güvencesinde
Acarlar Sigorta güvencesi ile Türkiye'nin önde gelen sigorta şirketlerinin garantisinde sizleri bu konsept içinde sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşama davet ediyoruz.

cialis prijs cialis kopen viagra voor vrouwen kamagra kopen viagra prijs

 
Bize Ulaşın
 
  Gerekli Belgeler

A- ÇARPMA - ÇARPILMA HASARLARI

- Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı/ zabıt tutturulamamış ise sürücünün detaylı beyanı
- Alkol raporu tasdikli örneği (zabıt var ise)
- Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin zabıt yok ise kusurunu kabul ettiğine dair beyanı. (noterde veya şirketimizde İmzalı.)
- Ruhsat fotokopisi
- Ehliyet fotokopisi
- Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin trafik ve varsa ihtiyari mali mesuliyet poliçelerinin fotokopisi
- T.C. kimlik kartı fotokopisi (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) (ilgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.)
- Ruhsat sahibine ait banka hesap numarası
- 12.000 TL üzeri hasarlarda;
* Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi
* Tüzel kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası
- Hasar fotoğrafları

B- ARAÇ ÇALINMASI HASARLARI

Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda

- Karakol müracaat tutanağı tasdikli örneği
- Oto hırsızlık masasında bulunamadı yazısı tasdikli örneği (aracın çalındığı günden itibaren 30 gün sonra istenmektedir)
- Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı tasdikli örneği
- "Çalıntı" kaşeli ruhsat aslı
- Maliyeden "borcu yoktur" yazısı tasdikli örneği
- Maliyeden araç kaydı silindi belgesi tasdikli örneği
- Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
- Aracın üzerinde rehinli alacaklı (dain-i mürtehin) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakatname
- T.C. kimlik kartı fotokopisi (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) (ilgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.)
- Ruhsat sahibine ait banka hesap numarası
- Araç çalınması hasarlarına özel şirketimiz yetkililerine verilen özel vekaletname aslı
- Araç üzerinde OGS varsa iptal edildiğine dair; yoksa olmadığına dair belge
- Aracın trafik belgeleri (vergi kağıtları, taşıt pulları, faturası Vb.)
- Vergi dairesinden ilişik kesme yazısı

- Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı
- Alkol raporu tasdikli örneği (zabıt var ise)
- Mağdur ruhsat aslı eksper tarafından görülmeli veya ruhsatın noter tasdikli sureti
- Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
- Tazminat alacaklısının / mağdurun T.C. kimlik kartı fotokopisi (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde)
- Mağdur araç ruhsat sahibine ait banka hesap numarası
- Vekaletname kopyası (hasar vekaleten takip ediliyor ise). Ancak vekaletname aslının şirketimize ibrazı talep edilmektedir. Vekilin banka hesap numarası ve T.C. kimlik kartı fotokopisi
- 12.000 TL üzeri hasarlarda;
* Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi
* Tüzel Kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası
- Hasar fotoğrafları

- Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
- Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı
- Tazminat alacaklısının / mağdurun T.C. kimlik kartı fotokopisi (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) (ölümlerde T.C.kimlik numarası olarak varislerin T.C.kimlik numaraları talep edilmektedir.)
- Talep yazısı

- İtfaiye raporu tasdikli örneği
- Hasar talep yazısı
- Karakol tutanaklarının tasdikli örneği
- Tapu fotokopisi veya kira kontratı
- Dain-i mürtehin (D/M) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakat yazısı
- Hasara 3. kişi sebep vermiş ise bu kişinin ad,soyad ve adres bilgisi
- T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde)
- Sigortalıya ait banka hesap numarası.
- Hasar tutarının 12.000 TL'yi aşması halinde; şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi ,
* Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

- Hasar talep yazısı
- Tapu fotokopisi veya kira kontratı
- Binada meydana gelen bir hasarda dain-i mürtehin (D/M) varsa ilgili finans kurumundan alınacak muvaffakat yazısı
- Hasarla ilgili fotograflar
- Hasara 3. kişi sebep vermiş ise bu kişinin ad,soyad ve adres bilgisi
- T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde)
- Sigortalıya ait banka hesap numarası.
- Hasar tutarının 12.000 TL'yi aşması halinde; şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi ,
* Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

- Meteoroloji raporu
- Hasar talep yazısı
- Tapu veya kira kontratı
- T.C. Kimlik Numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi Levhası ve imza sirküleri (Tüzel kişilerde)
- Sigortalıya Ait Banka Hesap Numarası.
- Hasar tutarının 12.000YTL'yi aşması halinde;Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi ,
* Tüzel kişilklerde ise, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası

- Zabıt veya beyan
- Fatura (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
- Hasara ilişkin fotoğraflar (şirketimizce hasar tespiti İçin eksper görevlendirilmediği durumlarda)
- T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri (tüzel kişilerde)
- Sigortalıya ait banka hesap numarası.
- Hasar tutarının 12.000 TL'yi aşması halinde;şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi ,
* Tüzel kişilklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

- Karakol müracat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği ıslak imzalı)
- İlgili karakoldan alınacak tasdikli bulunamadı yazısı (tasdikli örneği ıslak imzalı)
- Envanter giriş ve çıkış belgesi (ticari emtia ve demirbaş için)
- T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası ve imza sirküleri(tüzel kişilerde)
- Tapu veya kira kontratı fotokopisi
- Sigortalıya ait banka hesap numarası.
- Hasar tutarının 12.000 TL'yi aşması halinde; şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi ,
* Tüzel kişiliklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

Yukarıda belirtilen evraklar hasar talebi için branşlar itibarı ile istenen standart evraklar olup, hasar talebinin değerlendirilmesi aşamasında ihtiyaç duyulması halinde farklı evraklar da talep edilebilir.